Handipack

Handipack er en flerbruksepoxy designet for kjappe reperasjoner og små konstruksjoner. Systemet er ekstremt reaktivt, og viskositeten dobles ("pot life") på kun åtte minutter ved 20 ºC.

Handipack bør ikke brukes i tykkere lag enn 3 mm. 

Handipack datablad