Prime 27

Prime 27 (resin) og Prime (herder) er et epoxy infusjonssystem som er spesielt designet for en rekke forskjellige prosesser inkludert RTM (Resin Transfer Moulding), SCRIMP™ og RIFT (Resin Infusion under Flexible Tooling). 

Prime 27 har ekstremt lav viskositet, og kan følgelig brukes i til å lage komplekse former. Den slipper ut lite varme (svakt eksoterm reaksjon), og det er derfor liten risiko for varmeskader. Systemet benyttes blant annet i seilmaster på karbonyachter, i skrog opptil 80 fot og i bladene på vindturbiner.

Når Prime 27 benyttes med "Slow" herder kan det dannes svært sterke bindinger til vinylesterresin. Dette dras spesielt nytte av i båtindustrien. 

Vi fører "Slow" og "Fast" herder.