Eposeal 300

Eposeal 300 er en løsemiddelbasert epoxysealer med ekstremt lav viskositet. Dette gjør at den fort trekker dypt ned i porøse overflater. Eposeal 300 er primært utviklet for treverk, men kan også brukes på materialer som GRP, stein, ferrosement, mur etc. 

Eposeal 300 blir ofte brukt sammen med den klare epoxyen SP 320 for å produsere en sterk, beskyttende og klar overflate.  

Eposeal 300 Datablad