Airtech Adcanced Materials Group er en av de største produsentene av materialer for vacuumbagging, prepreg, resininfusjon og våtopplegging. Sammen med Airtech kan vi levere materialer som kan brukes helt opp til 426 °C!