ebalta GM 956 Transparent (1.0 kg)

kr 660.00 inkl. mva

På lager

GM 956 er en fleksibel polyuretan støpesystem for å lage fleksible deler. Dette er komponent A i systemet. Herder for ønskede egenskaper kjøpes sepatrat.

Herder typer: GM 956-30, GM 956-45, GM 956-60, GM 956-70, GM 956-80.

ADVARSEL: IKKE FOR HJEMMEBRUK.
DETTE PRODUKTET ER KUN FOR INDUSTRIELL BRUK.

Les sikkerhetsdatabladet før bruk.

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring i sikker bruk. Mer info kan leses på Arbeidstilsyntes nettsider.

Antall:
Kjøp nå med